Protipožární ochrana staveb a konstrukcí

Kontroly PBZ

Provádíme periodické kontroly PBZ (požárně bezpečnostního zařízení) vyplývající z vyhlášky 246/2001 Sb. s vystavením protokolu.

Na veškeré dodané požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) vystavíme „ osvědčení o jakosti – předávací protokol “ se všemi přílohami, jako jsou například (prohlášení o shodě, zkušební protokol, dimenzační tabulky, oprávnění k montáži atd…..), kterých je třeba pro kolaudaci stavby.

Všem zákazníkům plně vyhovíme a všem zajistíme dokumentaci dle požadavků vyhl.246/2001 Sb.

Kontaktujte nás

6 + 5 =

Najdete nás