Protipožární ochrana staveb a konstrukcí

Kontroly PBZ

Provádíme periodické kontroly PBZ (požárně bezpečnostního zařízení) vyplývající z vyhlášky 246/2001 Sb. s vystavením protokolu.

Na veškeré dodané požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) vystavíme „ osvědčení o jakosti – předávací protokol “ se všemi přílohami, jako jsou například (prohlášení o shodě, zkušební protokol, dimenzační tabulky, oprávnění k montáži atd…..), kterých je třeba pro kolaudaci stavby.

Všem zákazníkům plně vyhovíme a všem zajistíme dokumentaci dle požadavků vyhl.246/2001 Sb.

Kontaktujte nás

6 + 1 =

Najdete nás

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2548.2871494840188!2d14.233500615726124!3d50.30523317945559!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470bdab2980ffcd9%3A0x3f9fd3232ae85ad9!2sMiletice+3%2C+273+24+%C4%8Cernuc!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1523346956274" width="100%" height="330" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>