Protipožární ochrana staveb a konstrukcí

Požární revize

Provádíme preventivní požární prohlídky objektů, které se podle § 13, vyhl. č. 246/2001 Sb. musí provádět minimálně 1x ročně. (U objektů se zvýšeným požárním nebezpečím nejméně 1x za 6 měsíců, u objektů s vysokým požárním nebezpečím 1x za 3 měsíce).

Jejich cílem je zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany a odstranění vyskytujících se požárních závad.

Tuto činnost by měla provádět osoba odborně způsobilá, která se orientuje v problematice PO a je schopna požární závady definovat a navrhnout způsob jejich odstranění.

Kontaktujte nás

6 + 8 =

Najdete nás