Protipožární ochrana staveb a konstrukcí

Protipožární nátěry, nástřiky a obklady

Provádíme nástřiky nebo obklady kabelových tras proti šíření plamene po izolaci a proti průrazu. Hmotami DICO, INTUMEX a DUNAMENTI.

Provádíme protipožární nátěry konstrukcí jak dřevěných tak ocelových materiály jako například PROTHERM STEEL, FLAMIZOL, FLAMGARD a mnoho dalších.

<p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/Vemvt9aDjfM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/-bUCcWJuMKo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/GnRn9kPYPdk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> </p>

Kontaktujte nás

8 + 12 =

Najdete nás

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2548.2871494840188!2d14.233500615726124!3d50.30523317945559!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470bdab2980ffcd9%3A0x3f9fd3232ae85ad9!2sMiletice+3%2C+273+24+%C4%8Cernuc!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1523346956274" width="100%" height="330" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>