Protipožární ochrana staveb a konstrukcí

Protipožární ochrana staveb

Provádíme činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraně
dle §11 zákona č. 133/1985 Sb.

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Protipožární nátěry

Provádíme nástřiky nebo obklady kabelových tras proti šíření plamene po izolaci a proti průrazu. Hmotami HILTI,  INTUMEX a DUNAMENTI.

Kontroly hasících přístrojů a hydrantů

Provádíme dle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci pravidelné kontroly hasících přístrojů a hydrantů.

Kontroly PBZ

Provádíme periodické kontroly PBZ (požárně bezpečnostního zařízení) vyplývající z vyhlášky 246/2001 Sb. s vystavením protokolu.

Pracujeme po celé ČR!

Požární ucpávky

Dodáváme a montujeme protipožární přepážky kabelových a potrubních rozvodů včetně VZT systémy INTUMEX, HILTI, PROMAT, DUNAMENTI, ROXTEC a mnoho dalších.

Tryskání abrazivem

Provádíme tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem abrazivních částic.

Kontaktujte nás

1 + 12 =

Najdete nás