Protipožární ochrana staveb a konstrukcí

Protipožární ochrana staveb

Provádíme činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraně
dle §11 zákona č. 133/1985 Sb.

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

<div class="custom_overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="http://sond-po.cz/wp-content/uploads/2018/04/image3.jpg" alt="Image" class="image"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="#"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text">Zajistíme vám bezpečný provoz</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Protipožární nátěry

Provádíme nástřiky nebo obklady kabelových tras proti šíření plamene po izolaci a proti průrazu. Hmotami HILTI,  INTUMEX a DUNAMENTI.

<iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/Vemvt9aDjfM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Kontroly hasících přístrojů a hydrantů

Provádíme dle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci pravidelné kontroly hasících přístrojů a hydrantů.

<div class="custom_overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="http://sond-po.cz/wp-content/uploads/2018/04/fire-extinguisher-1184298-639x492.jpg" alt="Image" class="image"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="#"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text">Zajistíme vám bezpečný provoz</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<div class="custom_overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="http://sond-po.cz/wp-content/uploads/2018/04/sanon.jpg" alt="Image" class="image"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="#"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text">Zajistíme vám potřebné kontroly a dokumentaci</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>

Kontroly PBZ

Provádíme periodické kontroly PBZ (požárně bezpečnostního zařízení) vyplývající z vyhlášky 246/2001 Sb. s vystavením protokolu.

Pracujeme po celé ČR!

Požární ucpávky

Dodáváme a montujeme protipožární přepážky kabelových a potrubních rozvodů včetně VZT systémy INTUMEX, HILTI, PROMAT, DUNAMENTI, ROXTEC a mnoho dalších.

<div class="custom_overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <img src="http://sond-po.cz/wp-content/uploads/2018/04/1477927494284.jpg" alt="Image" class="image"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a href="#"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="overlay"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="text">Zajistíme vám bezpečný provoz</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
<iframe width="560px" height="320px" src="https://www.youtube.com/embed/NGAzNiicZrc" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Tryskání abrazivem

Provádíme tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem abrazivních částic.

Kontaktujte nás

9 + 6 =

Najdete nás

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2548.2871494840188!2d14.233500615726124!3d50.30523317945559!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470bdab2980ffcd9%3A0x3f9fd3232ae85ad9!2sMiletice+3%2C+273+24+%C4%8Cernuc!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1523346956274" width="100%" height="330" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>