KONTAKT

Jiří Krompholc 602 175 558  email: sondpo@tiscali.cz
Ivo Mentlík 602 188 880       email: sond-po@volny.cz